E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 ពីធីប្រកាសតែងតាំងចូលកាន់តំណែងប្រធានមន្ទីរ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ, ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ សន្ទុរកថា ចុចមើល
2 ប្រកាសអន្តរក្រសួង ២១៤ នីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីទាក់ទងនឹងការចាត់ចែងរក្សាការពារ និងការរឹបអូសចំពោះអចលនវត្ថុដែលមិនទាក់បានចុះបញ្ជី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
3 គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីប្រព័ន្ធវាយតម្លៃថ្លៃអចលនទ្រព្យ គោលនយោបាយ ចុចមើល
4 គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋាន គោលនយោបាយ ចុចមើល
5 អនុក្រឹត្យ ១១៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា​១៦-១៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២-០៨-២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារសកម្មសិទ្ធិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
6 អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៣ អនក្រ.តត ស្តី​ពី​ការ​តែង​តាំង​សមាស​ភាព​គណៈ​កម្ម​ការ​សុរិយោដី​ថ្នាក់​ជាតិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
7 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល
8 សេចក្តីសម្រេចលេខ២២៤សសរ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុម​ការ​ងារ​ដើម្បី​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​លទ្ធ​ផល​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​សម្បទាន​ដី​សង្គម​កិច្ច​ជូន​អតីត​កង​កំលាំង​ប្រដាប់​អាវុធ និង​គ្រួសារ និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្រី​ក្រ​ស៊ី​វិល​ទូទៅ​ឆ្នាំ២០១២ អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល
9 ប្រកាសលេខ ៧៣៥ សហវ ស្តីពីការប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រា អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
10 សារាចរណណែនាំលេខ ០២ សជណ ស្តីពីការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៅតំបន់វាលទំនាបដែលលិចទឹកក្នុងរដូវដំឡើងនៃដែលដីដែលទទួលរបបទឹកទន្លេមេគង្គ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
11 សេចក្តីជូនដំណឹងលេខលេខ ១៤៤៦ សជណ ករណីសំណើសុំគោលការណ៍ចុះបញ្ជីក្បាលដីដែលត្រូវឆ្វៀលចេញ(ក្បាលដីស្បែកខ្លា) ជាដីរបស់រដ្ឋតំណាងដោយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្ត អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
12 សេចក្តីសម្រេចលេខ២៣២សសរ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​ដើម្បី​ចុះ​ពិនិត្យ​លទ្ធ​ផល​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​សម្បទាន​ដី​សង្គម​កិច្ច​ជូន​អតីត​កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ និង​គ្រួសារ និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្រី​ក្រ​ស៊ី​វិល​ទូ​ទៅ ជំហានទី១ ឆ្នាំ២០១២ អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល
13 សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​២០១​សសរ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​អន្រ​ក្រសួង​ដើម្បី​ចុះ​ពិនិត្យ​គុណ​ភាព​នៃ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ឈើ​នា​ឆ្នាំ​២០១១​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សម្បទាន​ដី​សង្គម​កិច្ច​ជូន​អតីត​កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​និង​គ្រួសារ អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល
14 សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៩៩៧ សជណ ករណីផ្តល់កម្មសិទ្ធិស្ថាពរជូនប្រជាពលរដ្ឋលើដីដែលបានវាស់វែងរួច ក្នុងការអនុវត្តនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យដីធ្លី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
15 សេចក្តីជូនដំណឹង​លេខ ០២៤ កគជ/សជណ ស្តីពីការចេញបណ្ណកម្មសិទ្ធិស្ថាពរ​ជូនប្រជាពលរដ្ឋ លើក្បាលដីដែលវាស់វែងក្នុងយុទ្ធនាការអនុវត្តនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យដីធ្លី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
16 សេចក្តីណែនាំលេខ ០២២ សណដ/កគដ ការបញ្ជាក់អត្រានុកូលដ្ឋាន និងកម្រិត​ភាពក្រីក្រដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យដីធ្លី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
17 សេចក្តីណែនាំលេខ ០២០ សណន/កគដ ស្តីពីការអនុវត្ត​បទបញ្ជាលេខ ០១ បប ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
18 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៩ សណន/កគដ ស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃ​ប្រតិបត្តិការអនុវត្តនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មី​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យដីធ្លី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
19 សេចក្ដីណែនាំលេខ ០២១ ដនស/អសភ ស្តីពីការចុះបញ្ជីក្បាលដី ដែលត្រូវបានដោះស្រាយចប់ជាស្ថាពររួចហើយ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
20 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៨ សណន/កគដ ស្តីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មដីធ្លី អត្តសញ្ញាណកម្មប្រជាពលរដ្ឋ និង​ការ​ចេញ​បណ្ណ​បឋម អនុវត្តតាមបទបញ្ជាលេខ ០១ បប អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
21 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៧ សណន/កគដ ស្តីពីការអនុវត្តបទបញ្ជា ០១ បប ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក ផ្លូវលំ បឹង ទន្លេ ឆ្នេរ ទីតាំងសាធារណៈ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
22 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៥ សណន.ដនស/កគដ ស្តីពីការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ ០១ បប ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និងតំបន់ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃឡង់ មូលដ្ឋានការពារប្រទេសតំបន់បេតិកភណ្ឌ វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
23 សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៦៨៤ សជណ ករណីសុំគោលការណ៍សម្រាប់ការកំណត់ទំហំដីដែលបានដាំដុះជាក់ស្តែង និងត្រូវធ្វើប្រទានកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋជាកម្មសិទ្ធិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
24 សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៦៦៦ សជណ ករណីសំណើសុំគោលការណ៍សម្រាប់ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីក្នុងតំបន់គោលដៅដែលត្រូវអនុវត្តនូវបទបញ្ជា ០១ បប អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
25 បទបញ្ជាលេខ ០១ បប​ ស្តីពីវិធានការពង្រឹង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
26 លិខិតលេខ ១២៣៣/ដនស/សដភ ករណីចុះបញ្ជីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ សម្រាប់គោលដៅនៃការចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះដីព្រៃអារក្ស ដីកប់ខ្មោច និងដីបម្រុងចម្ការវិលជុំ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
27 ប្រកាសលេខ ១០៩ ស្តីពីការបង្កើត និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារបម្រើឲ្យការចុះបញ្ចីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
28 សារាចរអន្ដរក្រសួង ស្តីពីវិធានការបណ្ដោះអាសន្ន នូវដីសហគមន៍ចនជាតិដើមភាគតិច ស្នើសុំចុះបញ្ជី ក្នុងពេលរង់ចាំការចុះបញ្ជីដីនោះជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពរបស់សហគមន៍ ត្រូវបានបញ្ចប់តាមនីតិវិធី(ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួង ដនស) អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
29 ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ៥៩ អន្តរក្រសួងស្តីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងនីតិវិធីក្រមរដ្ឋប្បវេណី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
30 គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គោលនយោបាយ ចុចមើល