អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
January 18, 2016
អង្គភាពលទ្ធកម្ម 
មានតួនាទី និងភារកិច្ចបំពេញមុខងារជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម ដោយមានភារកិច្ចជាសារវ័ន្តក្នុងការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ និងអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មស្របតាមនីតិវិធីជាធរមាន ព្រមទាំងសហការជាប្រចាំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការណែនាំ គោលការណ៍ និងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មដែលត្រូវឲ្យអនុវត្ត ។
 
លទ្ធផលសម្រេចបាន
អង្គភាពលទ្ធកម្មបានចាត់ចែងអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មនូវរាល់គម្រោងទាំងអស់ ស្របតាមផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ ។
ទិសដៅបន្ត
បន្តពង្រឹងការអនុវត្តនីតិវិធីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ស្របតាមផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់  ដើម្បីធានាថាកិច្ចលទ្ធកម្មចាប់ផ្តើមបានទាន់ពេលវេលា និងទទួល បាននូវគណនេយ្យភាព តម្លាភាព  និងការប្រកួតប្រជែងពេញលេញ ។  
សារស្វាគមន៍

ឯកឧត្តម​ ជា​ សុផារ៉ា

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់

គេហ​ទំព័រ នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើ​ម្បី​ធើ្វការ គេហ​ទំព័រ

Video Documents
Visitor Number
Today :
008538
Yesterday :
008776
Total :
18157158
ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់លំនៅឋាននៅកម្ពុជា
ស្វែងយល់ពីអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា
sms onay film indir film indirme full program indir