អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
2 សារលិខិតអបអរសាទរ សូមគោរពជូនសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សារលិខិតជូនពរ ចុចមើល
3 សារលិខិតអបអរសាទរ សូមគោរពជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សារលិខិតជូនពរ ចុចមើល
4 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
5 សេចក្ដីលេខ ០៦៦ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
6 សេចក្ដីលេខ ០៦៦ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
7 សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
8 សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
9 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
10 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
11 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ០៥៥ សសរ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
12 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ០៥៥ សសរ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
13 ប្រកាសលេខ ០៩៨ ដនស/ប្រក/នីត ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាននីមួយរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ជាតិសំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
14 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
15 ប្រកាសលេខ ០៧៧ ដនស/ប្រក/អសដភ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីនិងការផ្ដល់បណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលលើដីរដ្ឋក្នុងតំបន់២ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តទាំង៦ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ប្រកាស ចុចមើល
16 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
17 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
18 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
19 WORKERS' GRIEVANCE REDRESS MECHANISM of Land Allocation for Social and Economic Development Project III 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
20 យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារបស់កម្មករ របស់គម្រោងបែងចែងដីដើម្បីសង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
21 សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
22 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
23 គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លី ដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុ ទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងឆ្នាំ២០២២ ២០៣៨ គោលនយោបាយ ចុចមើល
24 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
25 របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២២ និងលើកទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២៣ របស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
26 សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ០៨៨ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យប្រើប្រាស់​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​កោះរ៉ុង នៃក្រុងកោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
27 សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ០៨៨ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យប្រើប្រាស់​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​កោះរ៉ុង នៃក្រុងកោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
28 ប្រកាស​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​ការិយាល័យ​ចំណុះ​ឱ្យនាយក​ដ្ឋាននីមួយៗ​របស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​បទប្បញ្ញត្តិ​បច្ចេកទេស​សំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
29 របាយការណ៍​ស្ដីពី​សមិទ្ធផល​សង្ខេប​រយៈពេល ៥ឆ្នាំ របស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់ ឆ្នាំ​២០១៨ ដល់​ដំណាច់​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ របាយការណ៍ ចុចមើល
30 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
prev12345...2829next
sms onay film indir film indirme full program indir