អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
News
Congratulation letter from H.E. Mr. Keo Rattanak, Director General of the EDC to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
Congratulation letter from Mr. Te Tangpor, President of the Federation of Association for SME of Cambodia, to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
Congratulation letter from H.E. Mr. Kim Weon-Jin, Ambassador of the Republic of Korea to the Kingdom of Cambodia, to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
Congratulation letter from Neak Oknha Kith Meng, President of Cambodia Chamber of Commerce to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
H.E. Senior Minister Chea Sophara requested the Governor of Preah Sihanuk Ville to continue to coordinate Ochherteal beach infront of Sokha Hotel, that has just been improved​...
April 9, 2016, H.E. Senior Minister Chea Sophara, Minister of Land Management, Urban Planning and Construction, highest representative of Samdech Prime Minister Hun Sen presided over an Inauguration Ceremony of Buddhist Buildings...
News
សារស្វាគមន៍

ឯកឧត្តម​ ជា​ សុផារ៉ា

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់

គេហ​ទំព័រ នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើ​ម្បី​ធើ្វការ គេហ​ទំព័រ

Video Documents
Visitor Number
Today :
002604
Yesterday :
007582
Total :
18126958
ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់លំនៅឋាននៅកម្ពុជា
ស្វែងយល់ពីអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា
sms onay film indir film indirme full program indir