ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចាត់ទុកធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទ្រទ្រង់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចាត់ទុកធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទ្រទ្រង់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះសិក្ខាកាមជាន់ខ្ពស់ វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងនវានុវត្តន៍ជំនាន់ទី០៦ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាលើវិស័យជំនាញរបស់ក្រសួង

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះសិក្ខាកាមជាន់ខ្ពស់ វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងនវានុវត្តន៍ជំនាន់ទី០៦ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាលើវិស័យជំនាញរបស់ក្រសួង

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានីភ័យសង្គម ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិផ្នែកផលិតកម្មវីដេអូ (ក្រៅម៉ោង)
|

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានីភ័យសង្គម ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិផ្នែកផលិតកម្មវីដេអូ (ក្រៅម៉ោង)

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ណែនាំដល់ក្រុមការងារឱ្យពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់លើសំណើសុំដីសម្បទានសង្គមកិច្ចសំរាប់សាងសង់លំនៅឋាន និងធ្វើកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តកំពត

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ណែនាំដល់ក្រុមការងារឱ្យពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់លើសំណើសុំដីសម្បទានសង្គមកិច្ចសំរាប់សាងសង់លំនៅឋាន និងធ្វើកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តកំពត

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចាត់ទុកកិច្ចការចុះបញ្ជីដីធ្លីបង្ហើយ និងចេញបណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋ គឺត្រូវមានការចូលរួម លះបង់ និងការគាំទ្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន និងគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចាត់ទុកកិច្ចការចុះបញ្ជីដីធ្លីបង្ហើយ និងចេញបណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋ គឺត្រូវមានការចូលរួម លះបង់ និងការគាំទ្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន និងគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ដៃគូរ និងការសហប្រតិបត្តិការណ៍ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំអស់ ពិសេសអ្នកដែលបាននិងកំពុងរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជននោះ ឱ្យមានការចូលរួមដើម្បីប្រែក្លាយទីប្រជុំជនឱ្យក្លាយទៅជាភូមិឋានក្សេមក្សាន្ត

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ដៃគូរ និងការសហប្រតិបត្តិការណ៍ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំអស់ ពិសេសអ្នកដែលបាននិងកំពុងរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជននោះ ឱ្យមានការចូលរួមដើម្បីប្រែក្លាយទីប្រជុំជនឱ្យក្លាយទៅជាភូមិឋានក្សេមក្សាន្ត

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញការរៀបចំក្រុងឱ្យមានសោភ័ណភាព មានខឿនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ មានជីវិត មានវប្បធម៌ អរិយធម៌ ទំនៀមទំលាប់ និងជាភូមិឋានក្សេមក្សាន្តសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញការរៀបចំក្រុងឱ្យមានសោភ័ណភាព មានខឿនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ មានជីវិត មានវប្បធម៌ អរិយធម៌ ទំនៀមទំលាប់ និងជាភូមិឋានក្សេមក្សាន្តសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សា និងប្រមូលគំនិតយោបល់ជាសារវន្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ (KPI) វិស័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដើម្បីលើកជាមូលដ្ឋានបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត បញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១។

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សា និងប្រមូលគំនិតយោបល់ជាសារវន្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ (KPI) វិស័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដើម្បីលើកជាមូលដ្ឋានបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត បញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១។

End of content

End of content