សេចក្តីជូនដំណឹង៖ បន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពី ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សូមអតិថិជនរបស់ បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា ផ្លូវជាតិលេខ ៦A ដែលបានបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញដីឡូត៍និង/ឬផ្ទះគ្រប់ចំនួន (១០០%) មកដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ
|

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ បន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពី ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សូមអតិថិជនរបស់ បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា ផ្លូវជាតិលេខ ៦A ដែលបានបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញដីឡូត៍និង/ឬផ្ទះគ្រប់ចំនួន (១០០%) មកដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាព និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
|

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាព និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញស្ថាបត្យករកម្ពុជាឱ្យមានភាពជឿជាក់ក្នុងការបង្ហាញគំនិតច្នៃប្រឌិត និងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួន ដើម្បីរួមគ្នាកសាងសង្គមកម្ពុជាឱ្យកាន់តែរីកលូតលាស់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញស្ថាបត្យករកម្ពុជាឱ្យមានភាពជឿជាក់ក្នុងការបង្ហាញគំនិតច្នៃប្រឌិត និងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួន ដើម្បីរួមគ្នាកសាងសង្គមកម្ពុជាឱ្យកាន់តែរីកលូតលាស់

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រជុំពិភាក្សាករណីសំណង់ស្ថិតនៅជុំវិញបរិវេណតំបន់អភិរក្សបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រជុំពិភាក្សាករណីសំណង់ស្ថិតនៅជុំវិញបរិវេណតំបន់អភិរក្សបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង

នាំកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម ដោយបានឯកភាពដោះស្រាយបញ្ចប់ករណីវិវាទចំនួន១៦ករណី លើ២០ករណី និងបន្តសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ចប់

នាំកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម ដោយបានឯកភាពដោះស្រាយបញ្ចប់ករណីវិវាទចំនួន១៦ករណី លើ២០ករណី និងបន្តសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ចប់

កិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការការងាររៀបចំ ដែនដីនិងនគរូបនីយកម្ម និងពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ និងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការការងាររៀបចំ ដែនដីនិងនគរូបនីយកម្ម និងពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ និងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

End of content

End of content