កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការបែងចែកភារកិច្ចការងារ និងយន្តការអនុវត្តការងារ ដើម្បីជំរុញការបន្តប្រមូល និងចងក្រងទិន្នន័យ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមការងារតម្រង់ទិសការងាររៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មផ្សារភ្ជាប់របៀងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដំណើការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ច
|

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការបែងចែកភារកិច្ចការងារ និងយន្តការអនុវត្តការងារ ដើម្បីជំរុញការបន្តប្រមូល និងចងក្រងទិន្នន័យ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមការងារតម្រង់ទិសការងាររៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មផ្សារភ្ជាប់របៀងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដំណើការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ច

សិក្ខាសាលាស្តីពី “សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី និងផែនការប្រើប្រាស់ដីតំបន់បឹងធំកង្កែប និងប្លង់មេប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ជុំវិញទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ”
|

សិក្ខាសាលាស្តីពី “សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី និងផែនការប្រើប្រាស់ដីតំបន់បឹងធំកង្កែប និងប្លង់មេប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ជុំវិញទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ”

វិស័យឯកជន បានរួមចំណែកបំពេញនូវទស្សនវិស័យរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកែប្រែមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញឱ្យក្លាយជាទីក្រុងទំនើបនិងល្អត្រកាល
|

វិស័យឯកជន បានរួមចំណែកបំពេញនូវទស្សនវិស័យរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកែប្រែមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញឱ្យក្លាយជាទីក្រុងទំនើបនិងល្អត្រកាល

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរចនាគម្រោងនគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុងក្រោមប្រធានបទ “កម្ពុជា មាតុភូមិខ្ញុំ ទីក្រុងខ្ញុំ ឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំ”
|

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរចនាគម្រោងនគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុងក្រោមប្រធានបទ “កម្ពុជា មាតុភូមិខ្ញុំ ទីក្រុងខ្ញុំ ឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំ”

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្តៅ មានទំនុកចិត្ត និងទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះបញ្ហាអសកម្មក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សារ TCC

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្តៅ មានទំនុកចិត្ត និងទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះបញ្ហាអសកម្មក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សារ TCC

End of content

End of content