ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ អញ្ជើញប្រកាសនិងប្រគល់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់ដល់ឆ្នេរខ្សាច់ និងព្រែក នៃការប្រឡងប្រណាំងឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តស្អាតលើកទី៤ និងព្រែកកម្សាន្តស្អាតលើកទី១ ឆ្នាំ២០២៣
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ អញ្ជើញប្រកាសនិងប្រគល់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់ដល់ឆ្នេរខ្សាច់ និងព្រែក នៃការប្រឡងប្រណាំងឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តស្អាតលើកទី៤ និងព្រែកកម្សាន្តស្អាតលើកទី១ ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដាក់ឱ្យប្រើថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh ការរៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការតភ្ជាប់អ៉ីនធឺណិត
| |

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដាក់ឱ្យប្រើថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh ការរៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការតភ្ជាប់អ៉ីនធឺណិត

ជំនួបជាមួយគណៈស្ថាបត្យករ និងគណៈវិស្វករកម្ពុជា គឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការពិភាក្សា ឈ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងកំណត់ទិសដៅដែលត្រូវអនុវត្តរួមគ្នា សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកការជួបជុំគ្នានាពេលនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការពិភាក្សា និងឈ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងកំណត់ទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តរួមគ្នា សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក
|

ជំនួបជាមួយគណៈស្ថាបត្យករ និងគណៈវិស្វករកម្ពុជា គឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការពិភាក្សា ឈ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងកំណត់ទិសដៅដែលត្រូវអនុវត្តរួមគ្នា សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកការជួបជុំគ្នានាពេលនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការពិភាក្សា និងឈ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងកំណត់ទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តរួមគ្នា សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក

ជំនួបពិភាក្សាគ្នានាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីបានដឹងពីតម្រូវការរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក និងសម្របសម្រួលដើម្បីរៀបចំតំបន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងនិរន្តរភាព សំដៅរួមគ្នាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
|

ជំនួបពិភាក្សាគ្នានាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីបានដឹងពីតម្រូវការរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក និងសម្របសម្រួលដើម្បីរៀបចំតំបន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងនិរន្តរភាព សំដៅរួមគ្នាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

End of content

End of content