លោក សុក កាន់ណារិទ្ធ ប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកណ្តាល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផែនការចុះបញ្ជីអោយចប់ក្នុងឆ្នាំ២០២៧ ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ

លោក សុក កាន់ណារិទ្ធ ប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកណ្តាល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផែនការចុះបញ្ជីអោយចប់ក្នុងឆ្នាំ២០២៧ ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ

ការកំណត់ព្រំ និងវាស់វែងក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីស្ថិតនៅភូមិទួលសំបូរ និងកំពុងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្បាលដីក្នុងភូមិព្រៃវែងខាងកើត និងភូមិទួលសំបូរ សង្កាត់ព្រៃវែង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

ការកំណត់ព្រំ និងវាស់វែងក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីស្ថិតនៅភូមិទួលសំបូរ និងកំពុងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្បាលដីក្នុងភូមិព្រៃវែងខាងកើត និងភូមិទួលសំបូរ សង្កាត់ព្រៃវែង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

End of content

End of content