បងប្អូនក្រុមវាលទី១៧ (ភូមិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវ) ចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុចំនួន ៣ ៥៧០បណ្ណ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃឫស្សី និងភូមិថ្មី ឃុំជាំសង្កែ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បងប្អូនក្រុមវាលទី១៧ (ភូមិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវ) ចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុចំនួន ៣ ៥៧០បណ្ណ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃឫស្សី និងភូមិថ្មី ឃុំជាំសង្កែ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បងប្អូនក្រុមវាលទី ១៨ បន្តវាស់វែងដីធ្លី និងចុះប្រមូលទិន្នន័យក្បាលដីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ បងប្អូនកម្មករ កម្មការនីរោងចក្រ ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងចំបក់ ភូមិព្រៃខ្លា ភូមិក្រាំងទ្រា ភូមិព្រៃទទឹង ភូមិគក និងភូមិគរ ឃុំព្រះនិពាន្វ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បងប្អូនក្រុមវាលទី ១៨ បន្តវាស់វែងដីធ្លី និងចុះប្រមូលទិន្នន័យក្បាលដីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ បងប្អូនកម្មករ កម្មការនីរោងចក្រ ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងចំបក់ ភូមិព្រៃខ្លា ភូមិក្រាំងទ្រា ភូមិព្រៃទទឹង ភូមិគក និងភូមិគរ ឃុំព្រះនិពាន្វ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

End of content

End of content