ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ពិគ្រោះយោបល់ និងតម្រង់ទិសកិច្ចការស្នូល លើវិស័យដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
|

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ពិគ្រោះយោបល់ និងតម្រង់ទិសកិច្ចការស្នូល លើវិស័យដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី សាយ សំអាល់៖ តំបន់ឆ្នេរជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា ដោយអាចផ្ដល់ចំណូលជូនជាតិបានប្រមាណ ២ ០០០ លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី សាយ សំអាល់៖ តំបន់ឆ្នេរជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា ដោយអាចផ្ដល់ចំណូលជូនជាតិបានប្រមាណ ២ ០០០ លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ ប្តេជ្ញាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពតឱ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត និងធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនេះមានស្នាមញញឹមគ្រប់ៗគ្នា
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ ប្តេជ្ញាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពតឱ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត និងធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនេះមានស្នាមញញឹមគ្រប់ៗគ្នា

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ ការរួមសហការគ្នារវាងកម្លាំងចាស់ និងកម្លាំងថ្មីនៃក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ ប្រាកដជាប្រែក្លាយខេត្តនេះឱ្យទៅជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏មានសារសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ ការរួមសហការគ្នារវាងកម្លាំងចាស់ និងកម្លាំងថ្មីនៃក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ ប្រាកដជាប្រែក្លាយខេត្តនេះឱ្យទៅជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏មានសារសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ រាជរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានាឆ្នាំ២០៥០ កម្ពុជានឹងមានកំណើនធនធានមនុស្សដែលពោរពេញដោយចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព សម្រាប់ចូលរួមប្រែក្លាយកម្ពុជាជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ រាជរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានាឆ្នាំ២០៥០ កម្ពុជានឹងមានកំណើនធនធានមនុស្សដែលពោរពេញដោយចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព សម្រាប់ចូលរួមប្រែក្លាយកម្ពុជាជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ លើកទឹកចិត្តឱ្យសមាគមពាណិជ្ជករគ្រឿងអលង្ការ និងត្បូងមានតម្លៃកម្ពុជា ប្រែក្លាយឧស្សាហកម្មត្បូងនេះ ទៅជាឧស្សាហកម្មមួយដែលជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ លើកទឹកចិត្តឱ្យសមាគមពាណិជ្ជករគ្រឿងអលង្ការ និងត្បូងមានតម្លៃកម្ពុជា ប្រែក្លាយឧស្សាហកម្មត្បូងនេះ ទៅជាឧស្សាហកម្មមួយដែលជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់៖ វិស័យអប់រំ ជាវិស័យសំខាន់មួយដែលប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុទៅជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពល សម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់៖ វិស័យអប់រំ ជាវិស័យសំខាន់មួយដែលប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុទៅជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពល សម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី សាយ សំអាល់ លើកទឹកចិត្តឱ្យធុរជន និងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាឱ្យបានច្រើន ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍នានាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី សាយ សំអាល់ លើកទឹកចិត្តឱ្យធុរជន និងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាឱ្យបានច្រើន ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍នានាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចាត់ទុកជប៉ុនជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាព កសាង និងស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ និងស្នើដល់ភាគីជប៉ុនឱ្យបន្តការសហការជួយលើផ្នែកសុរិយោដី និងលំនៅឋានបន្តទៀត
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចាត់ទុកជប៉ុនជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាព កសាង និងស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ និងស្នើដល់ភាគីជប៉ុនឱ្យបន្តការសហការជួយលើផ្នែកសុរិយោដី និងលំនៅឋានបន្តទៀត

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ ជោគជ័យរបស់សិក្ខាកាមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសតាក់តែងឯកសារច្បាប់ និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបណ្ដឹង ឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងពីច្បាប់
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ ជោគជ័យរបស់សិក្ខាកាមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសតាក់តែងឯកសារច្បាប់ និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបណ្ដឹង ឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងពីច្បាប់

End of content

End of content