សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរចនាគម្រោងនគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុងក្រោមប្រធានបទ “កម្ពុជា មាតុភូមិខ្ញុំ ទីក្រុងខ្ញុំ ឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំ”
|

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរចនាគម្រោងនគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុងក្រោមប្រធានបទ “កម្ពុជា មាតុភូមិខ្ញុំ ទីក្រុងខ្ញុំ ឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំ”

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានីភ័យសង្គម ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិផ្នែកផលិតកម្មវីដេអូ (ក្រៅម៉ោង)
|

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានីភ័យសង្គម ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិផ្នែកផលិតកម្មវីដេអូ (ក្រៅម៉ោង)

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាលទ្ធកម្ម (ធ្វើការក្រៅម៉ោង) អ្នកសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងអ្នកសម្របសម្រួលជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តរតនគិរី
| |

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាលទ្ធកម្ម (ធ្វើការក្រៅម៉ោង) អ្នកសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងអ្នកសម្របសម្រួលជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តរតនគិរី

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ បន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពី ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សូមអតិថិជនរបស់ បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា ផ្លូវជាតិលេខ ៦A ដែលបានបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញដីឡូត៍និង/ឬផ្ទះគ្រប់ចំនួន (១០០%) មកដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ
|

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ បន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពី ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សូមអតិថិជនរបស់ បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា ផ្លូវជាតិលេខ ៦A ដែលបានបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញដីឡូត៍និង/ឬផ្ទះគ្រប់ចំនួន (១០០%) មកដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាព និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
|

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាព និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសកាប់ព្រៃឈើយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តអភិរក្សរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តយោធភូមិភាគទី១
|

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសកាប់ព្រៃឈើយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តអភិរក្សរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តយោធភូមិភាគទី១

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីចំនួន ១៧ ករណី ក្នុងជំហានទី២ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាប
|

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីចំនួន ១៧ ករណី ក្នុងជំហានទី២ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាប

End of content

End of content