ជំនួបពិភាក្សាគ្នានាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីបានដឹងពីតម្រូវការរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក និងសម្របសម្រួលដើម្បីរៀបចំតំបន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងនិរន្តរភាព សំដៅរួមគ្នាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
|

ជំនួបពិភាក្សាគ្នានាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីបានដឹងពីតម្រូវការរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក និងសម្របសម្រួលដើម្បីរៀបចំតំបន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងនិរន្តរភាព សំដៅរួមគ្នាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់វិនិយោគិនជប៉ុនមកកម្ពុជាលើកនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្តើមរវាងកម្ពុជា ជប៉ុន ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការលើវិស័យជាច្រើនបន្ថែមទៀត
|

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់វិនិយោគិនជប៉ុនមកកម្ពុជាលើកនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្តើមរវាងកម្ពុជា ជប៉ុន ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការលើវិស័យជាច្រើនបន្ថែមទៀត

យុវជនគួរយកគំរូតាម  និងចៀសវាង ទង្វើមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង  និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឱ្យឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត
|

យុវជនគួរយកគំរូតាម  និងចៀសវាង ទង្វើមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង  និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឱ្យឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ ជំរុញអាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាលប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុប ពន្លឿនការងារចុះបញ្ជីដីធ្លី ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ ជំរុញអាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាលប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុប ពន្លឿនការងារចុះបញ្ជីដីធ្លី ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

សារលិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឬក្សសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ «អគារថ្មីទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ» នាថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
|

សារលិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឬក្សសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ «អគារថ្មីទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ» នាថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

End of content

End of content